Article thumbnail

Digitaalinen markkinointiviestintä ja sosiaalinen media vakuutusyhtiössä : case: LähiTapiola Varsinais-Suomi

By Iida Peltoniemi

Abstract

Vakuutusala käy parhaillaan läpi digitalisaation aiheuttamaa murrosta. Digitaalisessa maailmassa varttunut sukupolvi haastaa yritysten markkinointiviestinnän sekä palvelutarjonnan pysymään nopeassa muutoksessa mukana. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa vaikuttaa siihen, millainen mielikuva yrityksestä syntyy kuluttajalle. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia LähiTapiola Varsinais-Suomen Facebook-sivua ja sitä, minkälainen sisältö sivun seuraajia kiinnostaa. Tässä opinnäytetyössä on kaksi osaa, teoriaosuus ja tutkimusosuus. Teoriaosuudessa käydään läpi sitä, mitä tarkoittaa digitaalinen markkinointiviestintä ja miksi se on tärkeää. Lisäksi tutustutaan digitaalisen markkinointiviestinnän tyypillisimpiin keinoihin. Tutkimusosuuden tavoitteena oli selvittää sitä, minkälainen sisältö kiinnostaa LähiTapiola Varsinais-Suomen Facebook-sivun seuraajia. Tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus sivun seuraajille liittyen sivun sisältöön ja julkaisuihin. Tutkimuksen toteutus onnistui, ja tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää LähiTapiola Varsinais-Suomen Facebook-sivun kehittämisessä.Insurance business is going through a transition phase due to digitalization. The generation that has grown up in a digital world, challenges the marketing communications and service supply of companies to keep up with the rapidly evolving competition. Visibility in social media affects to the image that the company creates to consumers. The goal of this bachelor’s thesis is to study insurance company LocalTapiola South West Finland’s Facebook-page, and especially what kind of content the page’s followers find interesting. This bachelor’s thesis has two main parts, the theoretical and the research part. The theoretical part focuses on digital marketing communication. The focuses are in the definition of digital marketing communication, why it matters and what the most common ways to implement it are. The goal of the research part was to find out, what kind of content the followers of LocalTapiola South West Finland’s Facebook page find most interesting. The research method was to conduct a survey about the content of the page for the people who are following it. The study was successful and in the future, the results can be utilized in the developing of LocalTapiola South West Finland’s Facebook page

Topics: digitaalinen markkinointiviestintä, sosiaalinen media, Facebook, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Myyntityö
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/139100
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.