Article thumbnail

Yleisaikataulun laatiminen asuinkerrostaloon ja rivitaloon

By Nestori Välimäki

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia T2H Pirkanmaa Oy:n kahdelle eri työmaalle yleisaikataulut, joita voidaan hyödyntää työmaiden hankintojen apuna ja työmaalla työnjohdon apuvälineinä. Opinnäytetyössä on kahden eri työmaan yhteinen yleisaikataulu ja sen tarkempaa kirjallista analysointia. Opinnäytetyössä käytiin läpi tarkemmin kohteita, erilaisia työvaiheita ja sitä, miten aikataulu laaditaan työmaille ja mitä seikkoja laadinnassa tulee ottaa huomioon. Työ tehtiin yhteistyökumppanilleni, T2H Pirkanmaa Oy:lle. Opinnäytetyön tuloksena laadittiin yleisaikataulu, joka kertoi rakentamisajan keston sekä seikat, jotka vaikuttivat siihen. Tulokset osoittivat myös, että vaikka rakentaminen tehdään aliurakointina, olisi silti syytä kirjata aikatauluun aikataulukirjan määrittelemät töiden kestot sekä resurssit, koska sen avulla aikatauluohjelmistosta voisi saada enemmän irti.The aim of the thesis was to prepare timetables for T2H Pirkanmaa Oy's two different worksites. Those timetables can be used as a tool with procurement and help for managers in construction site. The thesis contains a common schedule for two different worksites and a more detailed written analysis of them. The thesis focused on the specific features of the worksites, working methods and how to set up a timetable for the construction site and what aspects should be taken into consideration. The work was done for my partner T2H Pirkanmaa Oy. As a result of the thesis, a general schedule was drawn up, which indicated the duration of the construction period and the factors that influenced it. The results also showed that although the construction is done as a subcontracting, it would still be advisable to write down work duration and resources to schedule, because it would allow more benefit for using scheduling software

Topics: aikataulut, kerrostalot, rivitalot, rakentaminen, uudisrakentaminen, fi=Rakennusmestarit|sv=Byggmästare|en=Construction Managers|, Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/137182
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.