Article thumbnail

Ohje potilaalle hemodialyysihoidon toteuttamiseksi tunneloidun keskuslaskimokatetrin kautta

By Sini Ekegren and Viivi Kuronen

Abstract

Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia ammattikorkeakoulun ja HUS Dialyysiopetuskeskuksen yhteistyöhanketta. Hankkeessa kehitetään munuaissairaiden potilaiden kotihoidon ohjausta digitaalisesti. Dialyysipotilaiden määrä on kasvussa, joten aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Dialyysipotilaiden määrän lisääntymiseen on vaikuttanut muun muassa hoitomuotojen kehittyminen, ihmisen eliniän pidentyminen sekä se, että kaikki munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat eivät sovellu munuaisensiirtoon. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hemodialyysihoidon toteutus ja tuottaa ohje potilaalle hemodialyysihoidon toteuttamiseen tunneloidun keskuslaskimokatetrin kautta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää niiden hemodialyysipotilaiden ohjausta, jotka toteuttavat hoitonsa itsenäisesti kotona. Kotona toteutettavassa hemodialyysihoidossa potilaan tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta, dialyysihoidon aseptiikasta sekä dialyysin reittinä käytettävän tunneloidun keskuslaskimokatetrin puhtaudesta. Opinnäytetyön työskentelyä ohjasivat seuraavat kysymykset ”Millainen on potilaslähtöinen ohje?” sekä ”Mitä ohjausta potilaat tarvitsevat tunneloidun keskuslaskimokatetrin kautta tehtävää kotihemodialyysiä varten?” Opinnäytetyön lopputulos on ”Ohje potilaalle hemodialyysihoidon toteuttamiseksi tunneloidun keskuslaskimokatetrin kautta” -niminen kuvitettu potilasohje, jossa on otettu huomioon Dialyysihoito- ja opetuskeskuksen toiveet. He ovat myös tarkastaneet valmiin ohjeen ja hyväksyneet sen.Our final project was part of a co-operation between Metropolia University of Applied Sciences and The Dialysis Teaching Centre of The Hospital District of Helsinki and Uusimaa. The aim of the co-operation is to develop the patient guidance of the kidney patients with digital methods. The aim of our thesis was to develop the guidance of kidney patients who do hemodialysis at home via central venous catheter. The purpose of this thesis was to describe hemodialysis treatment and produce a guide which describes the dialysis treatment. Development of dialysis treatments has created a situation were kidney patients are more often able to do their dialysis at home by themselves instead of going to hospital for dialysis. That makes the subject important and topical. Our working process with this thesis was navigated with the following questions "What is a patient-oriented guidance?" and "What guidance do patients with central venous catheter need with home hemodialysis?” We took notice of the wishes of Dialysis Teaching Centre when we designed the guide. The photos for the education material were taken at their premises. Dialysis Teaching Centre has also approved our guide

Topics: hemodialyysihoito, potilasohjaus, munuaisten vajaatoiminta, keskuslaskimokatetri, aseptiikka, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/136969
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.