Article thumbnail

Turvallisuuteen liittyvän järjestelmän tarkastusohjeen teko lämpölaitokselle

By Miika Tolonen

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tarkastusohje lämpölaitoksen turvallisuuteen liittyvälle järjestelmälle. Työ tehtiin Vapo Oy:lle. Järjestelmään kuuluivat kaikki kyseessä olevan kiinteän polttoaineen kattilan laitteet ja mittaukset, joiden toiminta on kattilan turvallisen ja vauriottoman toiminnan kannalta välttämätöntä. Ohje tehtiin olemassa olevan tarkastuslistan perusteella. Laitoksella oli käytössä Siemens S7-400 -sarjan ohjelmoitava logiikka, jonka toimintaan perehtyminen oli suurena osana ohjeen tekoa. Lisäksi ohjeen teko vaati tietoa leijukerroskattilan toiminnasta ja tärkeistä laitteista. Tässä opinnäytetyössä on kuvattu keskeiset järjestelmät ja periaatteet, jotka liittyivät ohjeen tekemiseen. Tarkastusohjeen ensimmäisen käytön yhteydessä on ohjeen tiedot tarkistettava oikeiksi, koska ohje on tehty laitoksen dokumentaation pohjalta.The aim of this thesis was to make a guide for checking the safety related system of a district heating plant. The thesis was made for Vapo ltd. The system included all the solid fuel boiler’s devices and measurements that are necessary for the boiler to operate safely and without damage. The guide was made based on an existing periodic test list. The plant had a Siemens S7-400 -series programmable logic and learning how it works was a big part of the thesis. Additionally making the guide required knowledge of the workings and important devices of a fluidized bed boiler. In this thesis are described the central systems and principles that were involved in the making of the guide. As the guide was made according to information given by documentation, the first safety related system check will also serve to verify the information in the guide

Topics: lämpövoimalat, kattilalaitteistot, turvallisuus, ohjelmoitavat logiikat, ohjeet, turvallisuuteen liittyvä järjestelmä, lämpölaitokset, polttoainekattilat, leijukerroskattilat, Sulautetut järjestelmät ja elektroniikka, fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|, Tietotekniikan koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/136737
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.