Article thumbnail
Location of Repository

Perehdyttäminen käytännössä : Case: Mäntän Seudun Osuuspankki

By Maarit Ahoniemi

Abstract

Opinnäytetyön aiheena on perehdyttäminen käytännössä. Kohdeyrityksenä opinnäytetyössä on Mäntän Seudun Osuuspankki. Työn teoriaosassa käydään läpi perehdyttämistä yleisestä näkökulmasta sekä perehdyttämistä finanssialalla. Työn tuloksena päivitetään Mäntän Seudun Osuuspankille laadittu perehdyttämisopas ajan tasalle. Perehdyttämisopas on suunnattu ensisijaisesti uusille työntekijöille. Oppaan on tarkoitus toimia sekä perehdyttäjän että perehdytettävän apuna. Opas tallennetaan sähköiseen muotoon, jotta sitä on helppo pitää ajan tasalla myös jatkossa. Tutkimusstrategiaksi on valittu survey-tutkimus, joka on toteutettu pankin henkilökunnalle suunnatulla kyselylomakkeella. Kyselyn pohjalta on tarkoitus saada kehitysehdotuksia perehdytykseen uusille toimihenkilöille.This thesis studied work orientation and guidance in practice. The studied company was a bank called Mäntän Seudun Osuuspankki. The theoretical framework of the thesis consists of work orientation in general and work orientation in the finance sector in particular. One result of the thesis is an updated orientation guidebook made for the case bank. The orientation guide book was especially made for new employees. The thesis was made using a qualitative research method, which supported achieving the goals of the study. A survey study was selected as the research strategy. The research was based on an interview form sent to the employees of the bank. The answers of the interview gave development suggestions to the work orientation for new employees. An up to date orientation guidebook will improve work orientation in Mäntän Seudun Osuuspankki in the future. The guidebook is meant to help both the new employee and the person who is responsible for conducting the work orientation. The guidebook will be saved in electric format so that it is easy to keep it up to date also in the future.Työhön liittyy varsinainen perehdyttämisopas kohdeyritykselle, mutta se sisältää osin luottamuksellista tietoa, joten sitä ei voida julkaista työn kanssa

Topics: perehdyttäminen, työnopastus, henkilöstöjohtaminen, finanssiala, Taloushallinto, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalous
Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/136377
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.