Article thumbnail

Näytteenotto-ohjeistus valtimo- ja laskimoverikaasunäytteille

By Taina Rastas

Abstract

Verikaasuanalyysit ovat tärkeä näytemuoto, etenkin hoidettaessa vaikeasti loukkaantuneita, keuhkosairauksia sairastavia ja tehohoitoa vaativia potilaita. Verikaasuanalysaattorit antavat nopeasti vastaukset potilaan verikaasuista ja happo-emästaseesta. Näytteenä voi olla laskimo- tai valtimoverinäyte, sekä ihopistonäyte. Seinäjoen keskussairaalassa otetiin käyttöön Radiometerin verikaasuruiskut vuonna 2015. Uudet verikaasuruiskut olivat turvaominaisuudella varustettuja ruiskuja ja niiden käyttö uutta näytteenottajille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvalliset näytteenotto-ohjeet verikaasuruiskujen perehdyttämisen apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada verikaasunäytteiden preanalyyttisten virheiden määrä vähenemään ja näytteiden laatu paranemaan Seinäjoen keskussairaalassa. Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä ovat verikaasunäytteisiin vaikuttavat preanalyyttiset tekijät. Verikaasunäytteen laatu riippuu suuresti näytteen preanalyyttisistä tekijöistä. Keskeisiä preanalyyttisiä tekijöitä ovat potilaan tunnistaminen, potilaan esivalmistelut, näytteenottovälineet, näytteenottotekniikka, ruiskun käsittely välittömästi näytteenoton jälkeen, kuljetus ja näytteen säilyminen. Preanalyyttisten virheiden vähentäminen on tärkeää verikaasunäytteen laadulle. Opinnäytetyön tuotoksena olivat kuvalliset ohjeet, joita käytetään perehdytyksen apuvälineinä. Ohjeiden käyttöönoton jälkeen näytteiden laatu parani huomattavasti. Näytteenottajat oppivat ottamaan valtimoverikaasunäytteet Radiometerin safePICO Self-fill® turvaominaisuudella varustetulla ruiskulla ja laskimoverikaasunäytteet Radiometerin safePICO Aspirator® ruiskulla. Näytteenottoruiskuissa ei ollut ilmaa ja safeTIPCAP®:a ilmauskorkkia oli opittu käyttämään.Blood gas samples can be measured from arterial blood, venous blood and arterialized capillary sample. In spring 2015, Radiometers blood gas syringes were chosen to be used at Seinäjoki Central Hospital. The new syringes were safety syringes with a needle cover and the users were unfamiliar with using them. The purpose of this study was to reduce the number of pre-analytical errors in blood gas samples and improve the quality of the samples in Seinäjoki Central Hospital. The aim of this study was to produce visual sampling instructions to help nurses, physicians and biomedical scientists to collect blood gas samples correctly. The theoretical background of this thesis handles preanalytical errors influencing the blood gas samples. The quality of the blood gas sample is highly dependent on the pre-analytical errors of the sample. Significant errors occur in patient identification, preparation procedures, sample collection, syringes, handling of the syringe immediately after sampling, transportation and storage. Visual sampling instructions were adopted to use in order to correct the working methods of persons who take blood gas samples. After the visual sampling instructions were taken into use, the quality of the samples collected improved considerably

Topics: verikaasuanalyysi, preanalytiikka, valtimot, laskimot, ohjeet, näytteenotto, fi=Bioanalytiikka|sv=Bioanalytik|en=Bionalytics|, Bioanalytiikan koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/134330
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.