Article thumbnail

Didactic approaches to cultural heritage teaching teaching in environmental learning and society (spoznavanje okolja in družba) on the case of Juvan\u27s house (Juvanova hiša)

By Katja Matijovc

Abstract

Kulturna dediščina nas spremlja v vsakdanjem življenju na vsakem koraku, enkrat skrita za vogalom stare hiše, drugič opažena na sprehodu po pokrajini. Lahko jo držimo v rokah kot dobro in zanimivo knjigo, lahko jo občutimo ob poslušanju ljudskih pesmi, opazovanju starih predmetov. Šege, navade in običaji nas povezujejo z našimi predniki, njihovimi izkušnjami in njihovimi modrostmi ter nas obvezujejo, da jih predajamo generacijam, ki prihajajo. Magistrska naloga z naslovom Didaktični pristopi pri poučevanju kulturne dediščine pri pouku Spoznavanje okolja in Družba na primeru Juvanove hiše je sestavljena iz treh delov, ki se med seboj povezujejo. V teoretičnem delu so predstavljena ključna teoretična izhodišča za razumevanje kulturne dediščine. Namen empiričnega dela je bil analizirati delovne zvezke od prvega do petega razreda za predmet Spoznavanje okolja in predmet Družba. Želeli smo raziskati zastopanost različnih aktivnosti učencev (motorične, izrazne, senzorne, miselne), ki jih vsebujejo delovni zvezki na temo kulturne dediščine. Rezultati so pokazali, da se delovni zvezki različnih založb glede aktivnosti ne razlikujejo bistveno. V prvi triadi največ različnih aktivnosti vključuje založba Mladinska knjiga, pri predmetu Družba pa založba Modrijan. V praktičnem delu pa smo pripravili dve pripravi za izvedbo kulturno-tehniškega dneva v Juvanovi hiši za 4. razred. Zapisali smo pripravo za uvodno uro v razredu in pripravo za izvedbo aktivnosti v Juvanovi hiši. V uvodni uri smo učence na temo kulturne dediščine dobro pripravili. Nato smo se prestavili do Juvanove hiše, kjer smo si skupaj z gospodarjem ogledali zunanjost, nato še notranjost. Skupaj z mojstrom iz Luč so učenci izdelali majhno pleteno košaro iz vrbovih šib.Cultural heritage follows us in at every step of everyday life. One can find it hidden at the corner of an old house, or encounter it during a walk through the countryside. One can hold it in one\u27s hands in the form of a good and interesting book, or feel it while listening to folk songs and inspecting old items. Manners and customs are a time bridge connecting us with our ancestors, their experiences and their wisdom. They urge us to pass them on to the upcoming generations Master\u27s thesis entitled Didactic approaches to cultural heritage teaching in Environmental Learning and Society on the case of Juvan`s House consists of three mutually connected parts. The theoretical part is a presentation of the key theoretical starting points significant for understanding cultural heritage. The purpose of the empirical part was to analyse the workbooks used in the subjects Environmental Learning and Society by the pupils from the first to the fifth grade. Herewith, we wanted to research how various activities (motor, expressive, sensory and mental activities) on the topic of cultural heritage are represented in the workbooks. The results showed that there are no significant differences in terms of the above mentioned activities among workbooks by different publishing houses. In the first triad, the Mladinska knjiga Publishing House includes the highest number of different activities, while at the school subject of Society, the same can be claimed for Modrijan Publishing House. In the practical part of the thesis, we prepared two lesson plans for the implementation of a cultural and technical day in Juvan\u27s House for fourth graders. We wrote the lesson plan for an introductory lesson carried out in the classroom and another lesson plan for the implementation of the activity in Juvan\u27s House. In the introductory lesson, pupils were well acquainted with the topic of cultural heritage. Then they went to Juvan\u27s House, where the master of the house gave them a tour of the exterior and the interior of the building. With the help of a skilled worker from the village of Luče, the pupils also made small knit baskets from willow rods

Topics: Kulturna dediščina, aktivnosti učencev, Spoznavanje okolja, Družba, Juvanova hiša, Cultural heritage, pupils\u27 activities, Environmental Learning, Society, Juvan\u27s House., info:eu-repo/classification/udc/37.091.33-027.22:39(043.2)
Publisher: K. Matijovc
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=70025
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://plus.si.cobiss.net/opa... (external link)
  • https://dk.um.si/Dokument.php?... (external link)
  • https://dk.um.si/IzpisGradiva.... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles