A Debreceni Egyetem Kassai úti Campus Könyvtárának forgalomcsökkenését befolyásoló tényezők vizsgálata, elemzése

Abstract

Piackutatást végeztem a két campuson lévő karok hallgatóinak könyvtárhasználati szokásairól kérdőív segítségével, majd ezt kielemezve, értékelve, figyelembe véve az igényeket, valamint a könyvtár lehetőségeit felvázoltam egy lehetségest megoldást.felsőoktatási szakképzésKereskedelem és marketingK

Similar works

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.