Érzelmi nevelés és kötődés a családban és az intézményben

Abstract

A dolgozatom kutatómunkájaként az érzelmi nevelés témáját azért választottam, mert szerettem volna ebben a témában elmélyíteni elméleti tudásom. Az óvodai gyakorlatom során, illetve a környezetemben élő családok gyermekei között tapasztaltam, hogy mennyire megfigyelhető a gyerekeken az, hogy családon belül milyen törődésben részesülnek. Érdekesnek találtam azt, hogy a gyerekek egy részére jellemző az, hogy érzelmileg elutasító, társaival, és az óvodapedagógussal egyaránt. Kérdéseket kerestem arra, hogy egyes gyerekek viselkedése vajon milyen nevelési hibákra utalhat. Kíváncsi voltam arra, hogy hogyan vélekednek a szülők, illetve óvodapedagógusok gyermekeik érzelmi nevelésével kapcsolatban, mennyire teszik azt első helyre, és átérzik-e annak a meghatározó mivoltát, a gyermek további élete során. Megfogalmazott hipotéziseimmel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tudatos odafigyeléssel a szülő részéről, gyermeke érdekeit első helyre téve, érzelmi biztonság és kötődés szempontjából milyen meghatározó az első 6-7 évben átadott minta.BSc/BAÓvodapedagógu

Similar works

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.