Economic analysis of Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Ltd.’s feed industry

Abstract

Ezzel a dolgozattal az volt a célom, hogy rávilágítsak arra, hogy globális szinten mekkora jelentőséggel bír a takarmánygazdálkodás. Milyen szoros kapcsolatban áll a növénytermesztéssel, ebből kifolyólag pedig az állattenyésztéssel és nem utolsó sorban a népélelmezéssel. Úgy gondoltam, hogy a kutatásom középpontjául választott Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. kiváló példa lesz arra, hogy egy adott vállalkozáson keresztül mutassam meg a növénytermesztési, állattenyésztési és takarmány előállító ágazatok jelenlegi helyzetét, kiemelt hangsúlyt fektetve a takarmánygazdálkodásra. Annak érdekében, hogy többet megtudjak a cég hátteréről, mélyinterjút készítettem a Kft. igazgatójával. A F.R.M. Kft. takarmánygyártó üzemének versenyképességét főként a korszerűtlen technológia és az elérhető kapacitások kihasználatlansága gátolja. Az interjút követően a kapott adatokból elvégeztem az üzem takarmány előállításának költség-haszon elemzését, a baromfi és a szarvasmarha ágazatban felhasznált takarmányok mennyisége alapján. Ezek után beruházás-gazdaságossági vizsgálatot készítettem egy új technológia beszerzésének lehetőségeit vizsgálva.BSc/BAGazdasági és vidégfejlesztési agrármérnökK

Similar works

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.