oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/217485

Consumer's perception about Spar brand products

Abstract

Szakdolgozatom témájául a Spar saját márkás termékek fogyasztói megítélését választottam. Szekunder és primer kutatást végeztem. Szekunder kutatásom során szakmai irodalom segítségével bemutattam a kereskedelmet, a terméket, márkát, különböző fogyasztói csoportokat. Primer kutatásomat kérdőív segítségével végeztem. Kérdőívem megszerkesztésénél fontosnak tartottam, hogy minél átfogóbb képet kapjak a megkérdezettek vásárlási, saját márkás termékek vásárlási szokásairól, így ennek megfelelően tettem fel a kérdéseket. Ezeket a beérkező adatokat elemeztem, értékeltem. Diagramok és táblázatok segítségével szemléltettem. A felállított hipotéziseim beigazolódtak. Munkám során minden célkitűzésemnek eleget tettem.BSc/BAKereskedelem és marketingK

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

Provided original full text link
oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/217485Last time updated on 9/12/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.