Study about the peroxide containing tooth whitening strips (Crest 3D White) effect on tooth enamel with FT-IR spectroscopy

Abstract

Napjainkban a fogfehérítő kezelések kimagasló szerepet töltenek be az esztétikai fogászatban. A fogorvosok és a páciensek is egyre többet keresik azokat a megoldásokat, melyek a kemény szövetek megőrzése mellett eredményesek tudnak lenni különböző fogelszíneződés esetén. Kísérleteinkhez 20 extrahált humán fogat használtunk fel, amelyekből 20 mintát készítettünk. A mintákat 2 csoportba osztottuk, melyeket a kísérlet alatt 37 ̊C-on tároltunk. Mindkét csoport mintáit 2 héten keresztül naponta 30 percen át a Crest 3D White LUXE® fehérítő készítménnyel kezeltük, majd a mintákat 37 ̊C-on fiziológiás sóoldatban tároltuk. Az 1. csoport mintáit CPP-ACP (kazein-foszfopeptid, amorf kalcium-foszfát) a 2. csoport mintáit pedig amin-fluoridot tartalmazó géllel kezeltük két alkalommal 3-3 percig. A minták infravörös spektrumait Thermo Scientific Nicolet 6700 FT-IR spektroszkóp segítségével rögzítettük. Az IR spektrumokat a vizsgálatok előtt, egy és két hét után, a fehérítő kezelés befejezte után egy héttel, majd a CPP ACP és fluoridos kezelések után rögzítettük. Az eredmények kvantitatív értékelése az infravörös spektrumok meghatározott hullámszámaihoz tartozó spektrális integrálérték számításával történt. A fogfehérítő kezelés után az integrálértékek szignifikáns emelkedése volt megfigyelhető, mely a zománc felszíni szerkezetében bekövetkező eltéréseket igazolt a fehérítő kezelések hatására. A CPP ACP és fluorid tartalmú készítmény alkalmazását követően közel teljes regeneráció ment végbe a zománc szerkezetében, míg a fiziológiás sóoldat hatására ilyen változást nem tapasztaltunk. A kapott eredmények által megállapíthatjuk, hogy a fluorid és CPP-ACP tartalmú készítményeknek nagyon fontos szerepe van a fogzománc károsodásának csökkentésében.egységes, osztatlanfogorvostudományimagyarnappalig

Similar works

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.