Introduction of the preventive approach of spinal care in the first class of elementary school

Abstract

A diplomamunkánk célja volt, hogy elősegítsük a debreceni Árpád Vezér Általános Iskola első osztályos kisdiákjainak a helyes testtartását az általunk tartott prevenciós programmal.Véleményünk szerint elősegíthető a gyermekek helyes mozgásfejlődése, ha elméleti és gyakorlati oktatásban részesülve megismerhetik a gerincvédő életmódot, annak számos előnyét, ami befolyásolhatja későbbiekben az életminőségüket.Diplomamunkánk során felmértük az első, valamint a nyolcadik osztályos diákok testtartását, elméleti ismereteiket a gerincvédő életmóddal kapcsolatban.A nyolcadik osztályosok izomerejét és nyújthatóságát megvizsgálva szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk az első osztályosokhoz viszonyítva (p<0,001). Ugyanígy az ágyéki gerinc flexiójában is szignifikáns különbség volt (p<0,05). Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekeknek nem megfelelő a gerincvédő életmóddal kapcsolatos tudásuk, így nem is várható el tőlük, hogy pozitívan tudják befolyásolni a saját fizikai egészségüket. A prevenciós program hatására szignifikánsan nőtt (p<0,001) az elméleti tudásuk a gyermekeknek, így elősegítettük a tudatos egészségvédő magatartás kialakítását, így a jövőben a megtanult elvek alapján tudnak vigyázni a gerincükre.BSc/BAápolás és betegellátás (gyógytornász)magyarnappalig

Similar works

Full text

University of Debrecen Electronic ArchiveProvided a free PDF (195.62 KB)

2437/213934oai:dea.lib.unideb.hu:2437/213934
Last time updated on September 12, 2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.