Article thumbnail

LEADER pályázatok szerepe Nagycsécs fejlődésében

By Beáta Leskó

Abstract

Szakdolgozatomban a LEADER csoportok fontosságára próbálok rávilágítani. Szakdolgozatomban választ kapunk a legfontosabb felmerülő kérdésre, arra, hogy milyen jelentős szerepük van a LEADER pályázatoknak a vidéki települések fejlődésében, hiszen a szűkös források miatt egyre nehezebb finanszírozni a község működését. A téma ismertetéséhez röviden bemutatom a vidékfejlesztést, azt, hogy mit is takar valójában a LEADER. Bemutatom a LEADER 7 alappillérét, melyek a területalapú fejlesztés, az alulról építkező megközelítés, a háromoldalú partnerség, az innováció, az integrált ágazati megközelítés, a hálózati működés, valamint a kooperáció, együttműködés. Röviden ismertetem a LEADER történetét Európában, valamint hazánkban. Bemutatom az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot, annak tengelyeit. Felvázolom a LEADER előttünk álló hét éves ciklusának terveit, mely még eléggé kezdetleges. Részletesen ismertetem a LEADER Akciócsoportok feladatait, a Dél-borsodi LEADER Egyesület tevékenységeit, szervezeti felépítését valamint részletesen bemutatom Nagycsécs települését, a községben elnyert LEADER program keretében elnyert pályázatokat, a Dél-borsodi LEADER egyesület tevékenységeit a községben. Interjúimban vizsgálom, hogy milyen pályázatok indultak a községben és ezek milyen mértékben valósultak meg, sikertelenség esetén mi volt ennek az oka. A kutatás során fontos kérdés a munkahelyteremtés a településen. Az interjúkból kiderül, hogy igyekeznek a pályázók ezt a kérdést előtérbe helyezni, mindenki fontosnak tartja, hogy a településen élők helyben munkát találhassanak, jövedelemhez juthassanak. Valamint kiterjesztem a kérdéskörömet a település további fejlesztési terveire és pozitívan tapasztalom, hogy számos új ötlet van, melyek megfelelő finanszírozás mellett még nagyobb előrelépést jelenthetnének a település számára. Kutató munkámat a Dél-borsodi LEADER Akciócsoport vezetőjével, valamint a nagycsécsi pályázók körében végeztem. Az interjúkkal rávilágítok, mekkora szerepük van a LEADER pályázatoknak Nagycsécs fejlődésében, milyen nehézségek merülnek fel egy-egy pályázat során és milyen eredmények születtek a településre nézve. Bízom benne, hogy dolgozatommal rávilágítottam arra, hogy LEADER pályázatok nélkül nehéz a kis települések fejlődése, hogy hatalmas szerepük van az alulról jövő kezdeményezéseknek, hiszen a településen élők ismerik leginkább saját szükségleteiket. Remélem, hogy a jövőben is fontos szerepet kapnak ezek a pályázatok, hogy a település tovább tudjon fejlődni, sikeres szemléletváltás menjen végbe a lakosság körében, legyen minél nagyobb az együttműködés, mint településen belül, mind pedig a környező településekkel. Hiszem, hogy a település képes a fejlődés útjára lépni és ehhez olyan csapatok szükségesek, mint a LEADER Akciócsoportok, akikre a pályázatok során folyamatosan számítani lehet.BSc/BAGazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnö

Topics: LEADER pályázatok, településfejlesztés, DEENK Témalista::Mezőgazdaságtudomány
Year: 2014
OAI identifier: oai:dea.lib.unideb.hu:2437/199317
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2437/199... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.