Article thumbnail

Magfizikai töltöttrészecske-detektorok jeleinek digitális feldolgozásával kapcsolatos programok és kódfejlesztések

By Kristóf Szitha

Abstract

Az MTA Atommagkutató Intézet (továbbiakban ATOMKI) és a Debreceni Egyetem Információ Technológiai Tanszék egy kutatója különböző (európai és dél-afrikai) nehézion-gyorsítók mellett folyó magfizikai kísérletekben vesznek részt. Ezekben a mérésekben komplex detektorrendszereket használnak, melyek fő eleme a gamma-sugárzás detektálására szolgáló sokelemes Ge-detektorrendszer, amelyhez töltöttrészecske- és neutron- segéddetektorrendszerek kapcsolódnak. Ilyen segéddetektor-rendszer az ATOMKI-ban korábban kifejlesztett, CsI(Tl) szcintillációs kristályra alapozott detektorokból álló DIAMANT nevű töltöttrészecske-detektorrendszer. A DIAMANT detektorai a könnyű töltött részecskék (protonok, alfák) észlelését szolgálják. A detektorok jeleinek feldolgozását és egyben a részecskediszkriminációt az ATOMKI-ban kifejlesztett, analóg VXI jelfeldolgozó elektronika biztosítja. A technológiai fejlődés miatt azonban szükségessé vált mind a detektorok, mind az azok jeleinek feldolgozását szolgáló elektronika modernizálása. Ennek érdekében már megkezdődtek a tesztmérések, melyek során a digitális jelfeldolgozó rendszereket tanulmányozzák. 2010-ben, Dél-Afrikában is végeztek egy ilyen mérést a DIAMANT detektorrendszer segítségével. Az adatok feldolgozásához és rögzítéséhez egy XIA gyártmányú digitális jelfeldolgozó rendszert használtak egy speciális ún. „Trace” üzemmódban, melynek használatakor a detektorrendszerből az előerősítőbe bemenő jelek mintavételezett alakját tárolják le. A jelfeldolgozó egység által letárolt adatfolyamból ún. részecskediszkriminációs eljárások segítségével meg lehet határozni minden egyes detektált részecskére a részecskeenergia és –típus (PID) információkat. A dolgozat célja, hogy ismertesse a különböző módon megvalósított részecskediszkriminációs algoritmusok összehasonlításából származó eredményeket. A dolgozat kitér a kódfejlesztés folyamán használt, továbbá az eredmények összeméréséhez és ábrázolásához használt programok bemutatására is. A dolgozat keretét adó kutatás legfontosabb kérdése az volt, hogy elérhető-e a dél-afrikai tesztmérésben használt XIA gyártmányú digitális jelfeldolgozó rendszerrel az analóg rendszer által produkált hatékony részecske-megkülönböztetés. A munka folyamán bebizonyosodott, hogy léteznek olyan paraméterek, amelyeket a XIA digitális jelfeldolgozó egységnek megadva, jó részecskediszkrimináció érhető el. A kutatás a töltöttrészecske-detektálás témájában figyelemre méltó, ugyanakkor informatikai vonatkozása is jelentős.BSc/BAMérnök informatiku

Topics: digitális jelfeldolgozás, részecskediszkrimináció, DEENK Témalista::Informatika::Információtechnológia, DEENK Témalista::Fizika::Atommagfizika
Year: 2013
OAI identifier: oai:dea.lib.unideb.hu:2437/168508
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2437/168... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.