A csalás

Abstract

Szakdolgozatom a csalás szabályozásáról szól az 1978. évi IV. törvény alapján. A törvényi tényállás (alaptényállás, minősítési rendszer) részletes tárgyalása, fontosabb elhatárolási kérdések kerültek kiemelésre. Végezetül az új kódexre - a 2012. évi C. törvény - tértem ki témámmal összefüggésben.egységes, osztatlanJogás

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

redirect
Last time updated on 12/09/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.