Article thumbnail

Encs és térsége gazdasági és munkaerő-piaci helyzetének bemutatása

By Tamás Liga

Abstract

Ahogy az Európai Unió szinte minden egyes tagállamát, úgy Magyarországot is érzékenyen érintette a gazdasági válság. Hatására a régiók közötti jelentős gazdasági és társadalmi különbségek tovább fokozódtak, s mára annyira kiéleződtek, hogy egyes területek halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek, perifériára sodródtak. Dolgozatomban az egyik legelmaradottabb régió (Észak-Magyarország), egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, Encs város munkaerő-piaci helyzetét vizsgáltam. A munkanélküliség okaira és a regisztrált munkanélküliek összetételének megismerésére egy 20 kérdésből álló kérdőívet használtam. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a térségre az alulképzettség és a tartós munkanélküliség jellemző. A válaszadók fele fizikai munkát tudna, illetve akarna végezni, mely elsősorban fekete munkavégzést jelent. Magas a pályakezdők aránya is (18%), akik munkatapasztalat hiányában nem tudnak elhelyezkedni. A térségben élő nagyszámú roma lakosság körében jelentős probléma a harmadik generációs munkanélküliség. A romák többsége (47%) mára kikerült a munkanélküli ellátásból és a jövedelempótló támogatásból is, így igen komoly megélhetési gondokkal küzdenek. Az infrastrukturális ellátottság sem megfelelő, ami a megkérdezettek 59%-nak akadályt jelent más településen történő munkavállalásra. A munkanélküliség generálta problémák közül legtöbben (62%) a jövedelem kiesését jelölték meg a megélhetési nehézségek miatt. A térségre az alacsony vállalkozói aktivitás jellemző, a megkérdezettek 90%-a nem indítana saját vállalkozást. Az egyre romló gazdasági viszonyok és társadalmi feszültségek mellett a munkaerőpiacon nem lehet pozitív fordulatra számítani a jövőben. Az álláskeresők számának csökkenését, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási helyzet javulását elsősorban a közfoglalkoztatásoktól lehet remélni, ami azonban hosszútávon nem fenntartható. Ez a tény a területfejlesztési és foglalkoztatáspolitika újragondolását sürgeti, az állam fokozott szerepvállalása nélkül jelen körülmények között a térség nem képes a felemelkedés irányába elmozdulni. Komplex, átfogó és hatékony stratégiára van szükség, lehetőleg azonnal.MscVidékfejlesztési agrármérnö

Topics: munkaerő-piac, foglalkoztatás, DEENK Témalista::Társadalomtudományok
Year: 2013
OAI identifier: oai:dea.lib.unideb.hu:2437/155336
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2437/155... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.