Article thumbnail

A területi marketing szerepe a Bodrogközi kistérség fejlesztésében

By Zsolt Gönczi

Abstract

A Bodrogközi kistérség 17 települése olyan területi egységet alkot, ahol az itt élők, a több évszázados elzártságnak „köszönhetően”, állandó egymásrautaltságban éltek, így történelmi, kulturális gyökereik, társadalmi-, természeti-, gazdasági adottságaik révén egyfajta homogenitás és identitástudat jellemzi a bodrogközieket. Nagy feladatok megvalósítására, a felzárkózás megkezdésére csakis összefogással van lehetőség. A közös gondolkodás és a térségi szemlélet az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. Nagy feladatok megvalósítására, a felzárkózás megkezdésére csakis összefogással van lehetőség. Emellett tették le a voksot a kistérség települései, amikor is képviseletükben a polgármesterek aláírták a társulási megállapodást. A kezdeti nehézségek és a folyamatosan jelentkező problémák ellenére egyre több feladatot lát el a Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezetén és legfőbb döntéshozó szervén a Társulási Tanácson keresztül, a megállapodásban vállalt kötelező és fakultatív feladatok közül. Az idegenforgalom napjainkban nagyon divatos témává vált. A különböző Európai Uniós források megjelenése is ezt támasztja alá, melyek a vidéki térségek fejlesztésére irányulnak. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni stratégiákra, programokra, tervekre van szükség. A tervezési folyamatok közül a stratégiák közép- illetve hosszú távú elképzeléseket fogalmaznak meg. A Bodrogköz sem maradhat ki a fejlesztésekből, ehhez azonban az kell, hogy stratégiákkal, fejlesztési tervekkel rendelkezzenek. A Bodrogközi kistérség turisztikai marketingjének célja nem más, minthogy eszközeivel segítse a turizmusfejlesztési célok elérését, a lakosság életszínvonalának, életkörülményeinek javulását, a helyi közösségek megerősödését, gazdasági és ökológiai fenntarthatóságának növekedését. Az adottságok és tervek szerint a Bodrogközi Kistérség Turisztikai programja szervesen illeszkedik az Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13 céljaihoz a prioritási sorrendek változtatásával. Első prioritás: A szelíd turizmus fejlesztése - A természeti és táji adottságokon alapuló turizmus fejlesztése. Második prioritás: Speciális igényeket kielégítő turizmus fejlesztése - A kistérség gazdag természeti értékeire, egyedi településszerkezetére, adottságaira hagyományaira épülő aktív turizmus fejlesztése. Harmadik prioritás: A piacra jutást segítő tevékenységek fejlesztése.M

Topics: területfejlesztés, bodrogközi kistérség, marketing stratégia, idegenforgalom, turizmus, .
Year: 2009
OAI identifier: oai:dea.lib.unideb.hu:2437/89252
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2437/892... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles