9631626822

Abstract

A magyar nyelv rendszerének alapos ismerete a jó helyesírás alapfeltétele. A tankönyv és a hozzá tartozó feladatgyűjtemény ezt az elvet valósítja meg. A könyv a magyar nyelvtan alapjainak tömör, érthető magyarázatával azokra a grammatikai szabályokra helyezi a hangsúlyt, amelyek megoldást jelentenek a leggyakoribb helyesírási problémákra.Ajánljuk bármely iskolatípusban segédletként, illetve a szakiskolák, szakközépiskolák és a felnőttoktatás számára elsődleges tankönyvként

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image

  University of Debrecen Electronic Archive

  Full text is not available
  oai:dea.lib.unideb.hu:2437/36777Last time updated on 9/12/2018

  This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.