Article thumbnail

Biomedyczne poliuretany otrzymane z użyciem diizocyjanianów: 1,6-heksametylenu, 4,4-dicykloheksametylenu lub izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu oraz modyfikowane kolagenem, chitozanem, żelatyną lub poliwinylopirolidonem

By Iwona Gibas
Topics: polimery w medycynie, poliuretany, biomateriały
Publisher: nakł. aut.
Year: 2010
OAI identifier: oai:pbc.gda.pl:12707
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://pbc.gda.pl/Content/1270... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.