Article thumbnail

Flödesbaserad visualisering av ett scriptspråk och hur det kan påverka användbarhet på en dataanalytisk plattform

By Jonatan Wahlstedt and Ludwig Ninn

Abstract

Programmering kan stundtals vara utmanande även för den erfarna. Det finns mängder med olika programmeringspråk som alla i sin tur har olika syntax. Programmering blir även allt mer vanligt i yrken som inte jobbar primärt inom IT. Det är därför viktigt att sänka inlärningskurvan för oerfarna programmerare. I denna studie undersöker vi vad visualisering av ett scriptspråk kan göra för att sänka inlärningskurvan och vilka potentiella fördelar eller nackdelar det för med sig. Studien utgår från aktuell forskning vid ett företag med syftet att utforma en prototyp som visualiserar ett scriptspråk. Användartester i form av intervjuer används sedan för att testa prototypen på olika målgrupper. Resultatet av intervjuerna visar att visualiseringen är till användning för både erfarna och oerfarna användare. Användingsområdena skiljer sig dock beroende på vilken erfarenhet användaren har. Det krävs därför vidare forskning för att implementera en visualisering som är anpassad för olika typer av användare.Programming can sometimes be challenging even for the experienced. There are lots of different programming languages, each of which has different syntax. Programming is also becoming more common in professions that do not work primarily in IT. It is therefore important to lower the learning curve of inexperienced programmers. In this study we investigate what visualization of a scripting language can do to lower the learning curve and what potential benefits or disadvantages it entails. The study is based on current research at a company with the purpose of designing a prototype that visualizes a scripting language. User tests in the form of interviews are then used to test the prototype on different target groups. The results of the interviews show that the visualization is useful for both experienced and inexperienced users. The uses differ, however, depending on the experience the user has. Further research is therefore required to implement a visualization that is adapted to different types of users

Topics: Flödesbaserad, Flödesbaserad visualisering, scriptspråk, Visualisering, Visuell Programmering, Flow-based Programming, visualization
Publisher: Malmö universitet/Teknik och samhälle
Year: 2018
OAI identifier: oai:muep.mau.se:2043/26027
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2043/260... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles