Article thumbnail

Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674

By 

Abstract

Klocek introligatorski

Topics: Polska-historia-17 w., elekcja-Polska-17 w.
Publisher: [s. n.]
Year: 1674
OAI identifier: oai:pbc.gda.pl:20119
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://pbc.gda.pl/Content/2011... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.