Cost analysis and identification of logistics processes

Abstract

Majoriteten av företagen runt om i världen arbetar ständigt med att förbättra sin logistik. Detta eftersom om logistiken fungerar på ett bra sätt ger det upphov till ett bra flyt igenom hela processen samt bra produktresultat. Logistiken som används i dagsläget av olika byggföretag har i princip liknande grunder. Beroende på vad som skall göras kan processen skilja sig åt. Inom företaget NCC kan man hitta olika logistikprocesser som bygger på liknande förutsättningar. Varav en av logistikprocesserna ligger hos verksamheten Addera byggkoncept som arbetar utifrån ett industrialiserat koncept för renovering/stambyte av badrum i miljonprogrammets bostäder, med en mer standardiserad arbetsgång än ordinarie byggverksamhet. Denna specialanpassade logistikprocess kommer i denna studie jämföras med en mer traditionell logistikprocess för renovering/stambyte av badru

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från Linköpings universitet

Full text is not available
oaioai:DiVA.org:liu-15011...Last time updated on 8/15/2018

This paper was published in Publikationer från Linköpings universitet.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.