Article thumbnail

Demokratiuppdraget i läroplanerna En studie om demokratiuppdraget från 1962 till 2011

By Josefine Haglund and Emma Löw

Abstract

Efter andra världskriget fanns ett behov av att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. Som resultat av detta formades läroplanerna efter detta behov och uppdraget att fostra demokratiska samhällsmedborgare tog sig form inom skolväsendet. I föreliggande uppsats kommer demokratiuppdraget att studerats med utgångspunkt i läroplanerna för 1962, 1980 samt 2011. Syftet med studien är att analysera demokratiuppdragets formuleringar mellan de tre läroplanerna, samt att belysa likheter och skillnader mellan dem. Studiens resultat visar på stora skillnader i begreppets formulering genom samtliga läroplaner. Att demokratiuppdraget har varit gestaltande i läroplanerna är ett faktum. Uppdraget har i takt med samhället utvecklats och formulerats om. Uppdraget har gått från att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare, till att utbilda demokratiska individer. I Lgr 62 betonades uppdraget som att utbilda för samhällets nytta, i Lgr 11 syftar uppdraget istället till att utveckla självständiga individer

Topics: Social Sciences, Samhällsvetenskap
Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-67619
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.