oaioai:acikerisim.pau.edu.tr:11499/2513

Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi faaliyetlerine ilişkin görüşleri

Abstract

Yeni anlamında spor kelimesi, dinlenme, eğlenme, neşelenme, iyi vakit geçirme anlamlarından ziyade; yarış, kazanma ve başarı elde etmek için harcanılan çabası içinde sergilenen fiziksel aktiviteyi kapsayan şeklinde kullanılmaktadır. Dilimizde spor kavramı, idman kelimesi ile anlamlandırılmıştır. Bu kelime birey ve toplu halde gerçekleştirilen aktiviteleri tanımlayan antrenman kelimesi ile özdeşleşmiştir. Gelecek hedefi olan ülkeler eğitim sitem ve anlayışını bireysel düşüncelerin özgür platformlarda ifade edilebileceği ortamlarda sunmaktadır. Bu ülkelerde demokrasi, eşitlik ve özgür düşüncenin egemen olduğu eğitim stratejileri oluşturulmaktadır. Eğitimin ülkeler açısından bu denli önemli olmasının nedeni bireylerin eğitim ile gelişeceği düşüncesinin hakim olmasıdır. İnsan eğitim ve unsurları ile yaşam perspektifini oluşturmaktadır. Spor ve eğitim arasında kurgulanan bağlantıda bu nedenle önemlidir. Spor bireyin vücut sağlığını iyileştirmekte ve eğitime yardımcı olmaktadır. Eğitimin etkin bir şekilde sürdürüle bilmesi için sağlıklı toplum anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda ortaöğretim öğrencilerinin spor faaliyetlerinde yöneticilerden beklentileri incelenmiştir. Bu çerçevede çalışmamız literatür tarama ve anket uygulama yönetimi ile gerçekleştirilmiştir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Provided original full text link
oaioai:acikerisim.pau.edu.tr:11499/2513Last time updated on 7/10/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.