Walter Benjamin, avagy az áru mint fantazmagória II.

Abstract

Adaptált digitalizált tartalom. Az ELTE Fogyatékosügyi Központja a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.