Article thumbnail

Neurobiologie van depressie

By M.-J van Tol, Indira Tendolkar, Nic van der Wee, Henricus Ruhe, Aart Schene, Bernard Sabbe, Philip Spinhoven and Eric Ruhé

Abstract

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van zowel de wetenschappelijke als de behan­del­inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5. Sinds de vorige druk uit 2008 is wereldwijd veel onderzoek verricht en werden vele nieuwe inzichten ten aanzien van ontstaan, preventie en behandeling van depressie ontwikkeld, die zijn meegenomen in het boek. Met oog voor de verschillende leeftijdsgroepen - jeugdigen, volwassenen en ouderen - worden de biologische, psychologische, sociale en culturele aspecten door een keur van ruim 60 Nederlandse en Vlaamse deskundigen in 32 hoofdstukken samengevat en besproken. Het boek is bedoeld voor de opleiding en bij- en nascholing van alle beroepsgroepen die met depressie te maken hebben, zoals verpleegkundigen, vaktherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, verslavingsartsen, specialisten ouderengeneeskunde, maar zeker ook voor in depressie geïnteresseerde andere professionals, wetenschappers, patiënten en familie

Publisher: De Tijdstroom
Year: 2016
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • https://pure.rug.nl/ws/oai (external link)
  • https://www.rug.nl/research/po... (external link)
  • https://www.rug.nl/research/po... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.