De lotgevallen van de pukkelbrigade

Abstract

Als brigade met een sterk wisselende samenstelling, maar steeds met één of meer biologen, dermatologen en bodemkundigen hebben wij in de zomer van 1977 acht kampen bezocht, te weten Loosdrecht, Arcen, St. Nicolaasga, Vledder, Renkum, Driebergen, Breda en Flevoland. Als er op deze verschillende plaatsen meer dan één kamp was, hebben wij ons doorgaans tot één beperkt. De deelnemers werkten meestal met plezier, vaak gesteund door alle kampbewoners. Toch zijn we ook nog aan de wetenschap toegekomen

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 6/18/2018

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.