Article thumbnail

Styrmän utan sjökaptensexamen : En undersökning om de som erhållit en fartygsbefäl klass V men inte avlagt examen

By Jakob Tilander and Robin Olsson

Abstract

Sjöbefälsstuderande kan avbryta sin utbildning och nöja sig med en behörighet som gör att de kan segla som andrestyrman men inte mönstra upp på större fartyg. Vissa rederier har en policy att inte anställa styrmän utan sjökaptensexamen. Denna undersökning belyser hur behöriga styrmän upplever avsaknaden av en sjökaptensexamen. Undersökningen kartlägger även hur rederier bemöter dessa styrmän. Syftet med undersökningen var också att jämföra hur det skiljer sig på arbetsmarknaden mellan styrmän utan sjökaptensexamen och de med avlagd examen. Undersökningen utfördes med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att det är procentuellt fler styrmän utan sjökaptensexamen som fått en styrmanstjänst än de med avlagd sjökaptensexamen. Majoriteten av respondenterna ansåg att avsaknaden av sjökaptensexamen inte hade någon större påverkan på dem. Majoriteten av rederierna bedömer att det finns bättre meriter som kan överväga en avlagd sjökaptensexamen

Topics: Sjökaptensexamen, styrmän, fartygsbefäl klass V, rederi, arbetsmarknad, Natural Sciences, Naturvetenskap, Other Natural Sciences, Annan naturvetenskap
Publisher: Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:lnu-74339
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles