" Αρσέν Λουπέν κατά Σέρλοκ Χόλμς ", του Μωρίς Λεμπλάν

Abstract

Πρόκειται για την έκδοση των Εκδοτικών Καταστημάτων Λέσβος " Αρσέν Λουπέν κατά Σέρλοκ Χόλμς " του συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν. Το αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα μεταφράστηκε από τον Μίτσα Κουρτζή, ψευδώνυμο Αστίμ. Η έκδοση αυτή εντάχθηκε στη σειρά Βιβλιοθήκη Λέσβου.Το τεκμήριο βρίσκεται σε κακή κατάστασ

Similar works

Full text

thumbnail-image

Historical Archive Ergani

Full text is not available
oai:www.ergani-repository.gr:11219/1503Last time updated on 6/4/2018

This paper was published in Historical Archive Ergani.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.