Article thumbnail

BİTLİS METAMORFİTLERİNDE YENİ YAŞ BULGULARI

By M. Cemal GÖNCÜOĞLU and Necati TURHAN

Abstract

Henüz yürütülen çalışmaların bu aşamasında Bitlis Metamorfitleri'nde Devoniyen öncesi bir metamorfik temelin bulunduğu; bu temel üzerinde diskordansla yer alan şelf ortamına ait çökellerin en az ÜstTriyas'a değin uzandığı; Üst Triyas sonrası çökelme ortamına volkanotortullarm katıldığı ve tüm bu istifin içerisinde yer alan granitoyid kayaçlarla birlikte metamorfizma geçirdiği; metamorfizmasını daha önce tamamlamış okyanus kabuğu kökenli Senoniyen yaşlı kayaçların alana Üst Mestrihtiyen öncesi yerleştiği ve çalışma alanında metamorfitler üzerinde çökelmenin Üst Eosen sonrası sona erdiği saptanmıştır

Topics: -, -, -, Mineralogy, QE351-399.2
Publisher: General Directorate of Mineral Research and Exploration
Year: 1981
OAI identifier: oai:doaj.org/article:7646b594934343d0b4b3279ca1f1c204
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/0026-4563 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/bullet... (external link)
  • https://doaj.org/article/7646b... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2651-3048 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.