Der Gebirgsbote 1886-07-23 [Jg.38] Nr 59

Abstract

Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka)Tygodnik, póżniej jedyny dziennik dla Kotliny Kłodzkiej, wydawany od 1848 roku, początkowo w Bystrzycy a następnie w Kłodzku

Similar works

Full text

thumbnail-image

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (Digital Library of Wroclaw University)

redirect
Last time updated on 19/04/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.