Article thumbnail
Location of Repository

Мотивирање на наставниците (педагошките специјалисти)

By Emilija Boskovska, Daniela Tasevska and Snezana Mirascieva

Abstract

Во трудот се третира прашањето за теориско-емпириските искуства по прашањето за мотивирање на наставниците и другите педагошки специјалисти. Исто така презентирани се емпириски сознанија од повеќе истражувања, а се анализирани и одредени реформски зафати во македонскиот образовен систем. Клучни зборови: поттикнување, воспитно-образовен кадар, училиште, унапредување, наставна работа

Topics: Educational sciences
Year: 2017
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:19474

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.