Article thumbnail

Project success success factors and pitfalls at Reinertsen Division Enterprise

By Erik Brehme Olsen and Anette Windingstad Kleppe

Abstract

Gjennom en kvalitativ metodetilnærming er det blitt gjennomført åtte dybdeintervjuer med to prosjektteam tilknyttet prosjekter i Reinertsen Divisjon Entreprise. På bakgrunn av teori fra tidligere studier om prosjektsuksess er det valgt ut fire hovedfaktorer som ble studert videre. Disse er; organisasjonskultur, prosjektkultur, kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger. Studien viser at disse faktorene påvirker prosjektsuksessen i stor grad, både individuelt og i sammenheng med hverandre. I tillegg viser studien at Reinertsen Divisjon Entreprise har en veletablert organisasjons- og prosjektkultur som er forankret i divisjonens mål og handlingsplaner. Det er stor vilje og engasjement hos ledelsen til å utvikle organisasjonen videre, og de lykkes i mye. Divisjon Entreprise har store muligheter i et konkurransepreget marked. Et konkurransefortrinn for Reinertsen er at de har alle divisjoner for å gjennomføre prosjekter under samme tak, men studiet legger til grunn at dette ikke blir utnyttet til det fulle. Styringssystemet som er utviklet for å bidra i alle faser av et prosjekt fungerer heller ikke optimalt. En videreutvikling av dette vil kunne gi Divisjon Entreprise fordeler i form av effektivitet, bedre økonomi og kvalitet i prosjektene. I tillegg tar studien opp mange underfaktorer av de fire utvalgte hovedfaktorene som vil være essensielle for å oppnå prosjektsuksess, og kanskje den viktigste av disse er kunnskapen om kontrakt og Norsk Standard hos de ansatte, samt det å rette mer fokus på delmål gjennom hele prosjektet

Publisher: Institutt for bygg, anlegg og transport
Year: 2014
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/267005
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.