Article thumbnail

Moderne markedskommunikasjon, forbrukerkritikk og likes.

By Ole Martin Bøe and Christer Andre Svendsen

Abstract

Denne oppgaven tar med utgangspunkt i Phillip Kotlers markedsføringsteorier og Thorolf Helgesens teorier om markedskommunikasjon for seg hvilke kriterier som ligger til grunn for avvik i oppslutning på Facebook mellom DNB og Nordea. Vi vil gjennom oppgaven komme med teoretiske antakelser på hvorfor dette skillet eksisterer, som vi vil bekrefte/avkrefte gjennom et casedesign der vi analyser fem dybdeintervju gjennomført hos bedriftene. Avhandlingen starter med en redegjørelse av Facebook, tradisjonell markedsføring, kunderelatert markedsføring, markedskommunikasjon og Co-Creation. Disse temaene vil være sentrale for forståelse av situasjonen mellom DNB og Nordea og verdien av Facebook som markedskommunikasjonskanal for bedrifter generelt. Videre vil vi presentere metodevalgene gjort til denne oppgaven før vi presentere våre funn i henhold til de teoretiske antakelser og forskningsspørsmål som fremlegges i oppgaven. Vi vil så drøfte relabilitet, intern validitet, ekstern validitet og objektivitet før vi kommer med vår endelige konklusjon på oppgaven. Avslutningsvis kommer vi med anbefalinger til videreforskning. Gjennom oppgaven har vi påvist hvordan økonomisk satsingsvilje og ansatte dedikert til sosial medier er de to kriteriene som er opphav til skillet i oppslutning og aktivitet på Facebook hos DNB og Nordea

Topics: Markedskommunikasjon, Sosiale medier, Markedskanaler
Year: 2014
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/192697
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/19... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.