Article thumbnail

Fra kvotebørsen til petroleumsmarkedene

By Bjart Holtsmark

Abstract

Kyotoprotokollen tallfester grenser for de enkelte industrilandenes utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012, men åpner for en viss grad av overføring av forplikterlser mellom landene. Om noen år kan derfor et nytt internasjonalt marked for rettigheter til å slippe ut klimagasser oppstå. Mye tyder på at markedet vil bli preget av at de tidligere kommandoøkonomiene i øst selger kvoter til vestlige land. USA ligger an til å bli en dominerende kjøper. I denne artikkelen skal vi skissere hvordan et internasjonalt kvotemarked kan komme til å se ut, og vise hvordan dette markedet blir gjensidig koblet til energimarkedene

Topics: Oljevirksomheten, Kvotehandel, Kyoto-avtalen, Klimagasser, Utslipp til luft, Energiressurser, VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212
Publisher: Samfunnsøkonomenes forening
Year: 1999
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/177906
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/17... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.