Article thumbnail

Pensjonsreformer i OECD-land : hvilken effekt har de hatt på yrkesfrekvensen blant eldre?

By Ida Elise Storlie Bergsmark

Abstract

Majoriteten av OECD-landene står overfor store demografiske utfordringer som følge av en aldrende befolkning. Fremtidige pensjonsutgifter øker samtidig som antall år i arbeidslivet blir kortere grunnet lengre utdannelse og tidligere pensjonering. Ved å øke yrkesfrekvensen blant eldre kan man dempe økningen i utgiftene til alderpensjon samtidig som det genereres skatteinntekter for å finansiere dem. De siste 30 årene har OECD-landene gjennomført pensjonsreformer der et sentralt mål er nettopp å øke yrkesfrekvensen blant eldre, og hensikten med denne oppgaven er å se på hvordan yrkesfrekvensen har blitt påvirket av reformene i 15 utvalgte land. Analysen utføres ved bruk av differanse-i-differanser-metoden og en utvidelse av denne til en trippel-differanse-metode. Resultatene viser at pensjonsreformene har hatt negativ effekt på yrkesfrekvensen til menn i 55-59-årsalderen, og positiv effekt i aldersgruppene 60-64 og 65+. For kvinnene har pensjonsreformene hatt positiv effekt i alle aldersgruppene. I likhet med andre studier finner jeg at reformenes effekt på yrkesfrekvensen er liten med tanke på omfanget av fremtidens pensjonsutfordringer

Topics: samfunnsøkonomi, VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212
Year: 2011
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/169517
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/16... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.