Article thumbnail

Naturressurser, institusjoner og økonomisk vekst

By Denis Demiantsev

Abstract

Formålet med denne utredningen er å kaste lys over fenomenet ressursforbannelse samt betydningen av institusjoner for å motvirke ressursforbannelsen på 1990-tallet. Ved hjelp av en regresjonsmodell blir effekten av naturressursrikdom og kvalitet til institusjoner på økonomisk vekst analysert. Det blir funnet en meningsfull og signifikant sammenheng mellom naturressursrikdom og institusjonell kvalitet. I arbeidsprosessen dukker det opp kritiske spørsmål til modellen som anvendes og variable som inngår i denne modellen. Disse blir besvart og variablene og modellen drøftes. Resultatene av utredningen viser at ressursforbannelsen gjelder på 1990-tallet og at institusjonell kvalitet spiller en stor rolle i forbindelse med dette fenomenet

Topics: samfunnsøkonomi, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212
Year: 2008
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/168825
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/16... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.