Article thumbnail

Det norske radiomarkedet : effektene av Kanal 24 sin etablering

By Tone Kirkhus Aarø

Abstract

Målet med utredningen er å analysere effektene av Kanal 24 sin etablering på radiomarkedet. Jeg identifiserer effekter både i lyttermarkedet og reklamemarkedet. Det har vært vanskelig for Kanal 24 å få fotfeste i lyttermarkedet. De etablerte aktørene har fordeler i form av merkenavn og faste lyttere, og lojaliteten blant radiolytterne har vist seg å være svært stor. Kanal 24 har blitt svært lik P4, og selv etter gjentatte forbedringer av ”profilen” har de ikke nådd sine målsetninger. I reklamemarkedet har Kanal 24 også tapt mye. Lyttergarantiene overfor annonsørene har ikke blitt oppfylt, og dette har ført til at kanalen har måttet gi kompensasjon i form av gratis ekstrareklamer. Den positive effekten av nyetableringen er at radio har fått større oppmerksomhet det siste året, og dermed har nye annonsører begynt å bruke radio som reklamekanal. Nettoprisene på reklame ser ut til å øke i 2005. Dette er en indirekte effekt av Kanal 24 sin etablering

Publisher: SNF
Year: 2005
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/166376
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/16... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.