Article thumbnail

Møtet med den sårbare pasient - Sykepleierens utfordringer i ivaretakelse av pasientens verdighet.

By Nina Anette Hauge

Abstract

Hensikten med denne studien var å se på faktorer som påvirket pasientens verdighet mens den var innlagt på sykehus/rehabilitering. Dette på bakgrunn av erfaringer fra praksis der pleiekulturen var preget av pasienten ble oppfordret til å ta aktiv del i egen bedring. Metoden som er brukt for å belyse temaet er litteraturstudie. Faktorer i miljøet, kulturen og sykepleiernes adferd viste at det var en rekke utfordringer og at de av pasientene som hadde dannet seg mestringsstrategier opplevde større kontroll og var mindre sårbare for verdighetskrenkelser

Topics: Sykepleie
Year: 2010
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/150959
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/15... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.