Article thumbnail
Location of Repository

Evaluering av nettstøttet videreutdanning i sår for sykepleiere

By Jill Flo, Liv Helene Jensen and Lisbeth Fagerström

Abstract

Krav om effektivitet og faglig forsvarlig praksis fordrer at sykepleiere vedvarende må opprettholde og fornye sine kunnskaper. Tilbud om etter- og videreutdanninger er avgjørende for å kunne realisere målet om livslang læring. Med en økende mengde informasjon velger stadig flere utdanninger å kombinere tradisjonell undervisning og læringsaktiviteter på en digital læringsplattform (1,2,3). Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan slike hybride læringsmodeller fungerer sett fra videreutdanningsstudentenes perspektiv, og hvordan de kan forbedres. Dette er derfor fokus i denne evalueringsstudien. Videreutdanning for sykepleiere med fokus på både forbyggende, lindrende og behandlende tiltak knyttet til sår har blitt etterspurt fra det kliniske fagmiljøet for å styrke kunnskapsnivået og den kliniske spesialkompetansen i sårbehandling (4). I samarbeid med interesserte fagpersoner utviklet Høgskolen i Buskerud (HiBu) derfor en ny videreutdanning for sykepleiere: «Sår – forebygging, behandling og lindring» med 15 studiepoeng fra studieåret 2008/2009. Videreutdanningen er tilrettelagt med nettstøttet læringsmiljø tilpasset studiets fokus, krav om evidens basert praksis samt studentenes behov for fleksibilitet for å kunne kombinere studier med arbeid, familie og andre forpliktelser (5). Studien vil belyse hvordan den digitale læreplattformen ble brukt i løpet av videreutdanningen, og studentenes vurderinger av egen læring i nettstøttet læringsmiljø og forslag til forbedringer i studiet

Topics: nettlæring, videreutdanning, sykepleiere, e-læring, evaluering
Year: 2013
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/142441
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/14... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.