Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Promoting or Preventing Social Change : Instrumentality, identity, ideology and group-based anger as motives of protest participation

By J. van Stekelenburg

Abstract

Demonstraties zijn een steeds 'normaler' verschijnsel en bovendien is het demonstrerende publiek steeds diverser. Waarom demonstreren mensen? In de eerste helft van de vorige eeuw benadrukten onderzoekers de irrationele en emotionele kanten van protest gedrag om daarna de meer rationele, structurele en organisationele kanten te benadrukken. Dit proefschrift laat zien dat demonstranten instrumentele, identiteits, ideologische en emotionele routes naar protest nemen. Dus beide kanten spelen een rol in de motivatie om te demonstreren. Echter, dit proefschrift laat ook zien waarom een demonstrant op een bepaald moment de ene route neemt en niet de ander. Dit blijkt afhankelijk van de organiserende organisatie en zelf-regulatie mechanismen. Tijdens demonstraties van de vakbeweging en Keer het Tij hebben wij participatiemotieven onderzocht. Demonstranten van de vakbeweging en Keer het Tij waren beiden woedend, echter instrumentele overwegingen versterkten de woede bij de vakbond terwijl ideologische overwegingen de woede bij Keer het Tij versterkten. Dus afhankelijk van de organiserende organisatie ligt de nadruk op meer instrumentele of ideologische routes. Zelf-regulatie mechanismen blijken als individueel "besturingsmechanisme" te funktioneren. In deze zelf-regulatie richten promotors zich op idealen en preventors op veiligheid. Vertaald naar participatiemotieven blijkt dat promotors de ideologie-route nemen en preventors de instrumentele- en identiteits-route. Daarnaast trekt een demonstratieoproep in promotietermen (Keer het Tij) meer promotors met ideologie motieven en een demonstratieoproep in preventietermen (vakbeweging) meer preventors met instrumentele en identiteits motieven. Dit laat zien dat afhankelijk van een interactie tussen individuele en organisationele kenmerken, demonstranten participeren op basis van zowel instrumentele, solidaire alswel expressieve overwegingen.Klandermans, P.G. [Promotor

Topics: Protestgedrag, collective action participation, instrumentality, social identity, ideology, emotions, rational versus expressive
Publisher: Amsterdam: Vrije Universiteit
Year: 2006
OAI identifier: oai:dare.ubvu.vu.nl:1871/9815
Provided by: DSpace at VU

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.