Article thumbnail

Liquid Democracy in the Manifesto of the Pirate Party

By Marcin Piechocki

Abstract

Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w obszarze polityki przez wielu uważane było za remedium na jej problemy. Spadająca partycypacja, która pociąga coraz mniejszą legitymację ugrupowań zasiadających w parlamentach prowadzi do wzrostu niezadowolenia z funkcjonowania demokracji. Partie Piratów obecne w kilkudziesięciu państwach postulują, by demokrację zwrócić obywatelom. Jednym z instrumentów, które temu mają służyć jest płynna demokracja, którą znaleźć można w ich programach politycznych. Rozwiązanie to nie jest jedynie teoretycznym konstruktem, bowiem przez dwa lata wdrażano je w jednym z niemieckich powiatów. Choć Liquid Freisland nie spotkał się z masowym zainteresowaniem obywateli powiatu, to jednak poziom uczestnictwa nie odbiegał od udziału w innych projektach cyfrowej demokracji.Falling participation, which involves less and less legitimacy leads to increased dissatisfaction with the functioning of democracy. New communication technologies in the area of policy by many was considered a remedy for the problems. Pirate parties present in dozens of countries postulate to return democracy to the citizens. One of the instruments is the Liquid Democracy, which can be found in their political agenda. This solution is not merely a theoretical construct, because for two years it was implemented in one of the German counties. Although Liquid Friesland met with massive public interest in the county of Friesland, the level of participation did not differ from other projects to participate in a digital democracy

Topics: Liquid Democracy, The Pirate Party, Liquid Feedback, płynna demokracja, Partia Piratów, Liquid Feedback
Publisher: 'Adam Mickiewicz University Poznan'
Year: 2015
DOI identifier: 10.14746/pp.2015.20.1.5
OAI identifier: oai:ojs.pressto.amu.edu.pl:article/1349
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://pressto.amu.edu.pl/ind... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.