Article thumbnail

Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku

By Kaja Kaźmierska

Abstract

The paper discusses a case study based on Lodz as an industrial city and a biography of a female textile worker who worked in one of textile factories in Lodz between 1975 -1998. In order to analyse the case I have also used other materials – works of historians and sociological research carried out by Hanna Świda-Ziemba in late 1940′s in Lodz. I place the analysed biography in both chronological and social context in order to reconstruct a complete image of Lodz and the world of female textile workers. Lodz, as the industrial city which had not been damaged during World War two became – from the point of view of authorities – the place where main assumptions of the new political deal could come true. Conversely the analyses of empirical data disclose the paradoxes of the system related to the asymmetry between the powerful ideological definition of workers as a leading class and the reality of their lives represented in analysed material.Artykuł przedstawia swoiste studium przypadku: Łodzi jako miasta robotniczego oraz biografii włókniarki pracującej w jednej z łódzkich fabryk włókienniczych w latach 1975–1998. Korzystając również z innych materiałów – opracowań na temat historii społecznej Łodzi oraz badań socjologicznych Hanny Świdy-Ziemby, umieszczam analizowaną biografię w chronologicznym i społecznym kontekście tak, aby zrekonstruować możliwie kompletny obraz Łodzi jako niezniszczonego przez wojnę miasta przemysłowego, w którym (z punktu widzenia ówczesnych władz) mogły być z sukcesem realizowane założenia nowego systemu, co (z perspektywy analitycznej) doskonale ujawniło jego paradoksy

Topics: biography, work, women textile workers, state socialism, modernization, biografia, praca, łódzkie włókniarki, realny socjalizm, modernizacja
Publisher: 'Adam Mickiewicz University Poznan'
Year: 2014
DOI identifier: 10.14746/pt.2014.3.6
OAI identifier: oai:ojs.pressto.amu.edu.pl:article/511
Provided by: Praktyka Teoretyczna

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.