Article thumbnail

Türkiye’de Üretilen Çam Balının Kimyasal Profili

By Serap B. Çınar and Aziz Ekşi

Abstract

Toplam 100 çam balı örneğinin kimyasal bileşimi ve elektriksel iletkenliği belirlenmiştir. Bal örnekleri Muğla ilindeki 9 farklı yöreden 2006, 2007 ve 2008 sezonunda toplanmıştır. Bulgulara göre çam balı örnekleri %14.40-16.80 su, %25.97-36.38 fruktoz ve %18.97-35.10 glukoz içermektedir. Fruktoz/glukoz oranı 1.01-1.44 arasında değişmektedir. Balın başat mineral bileşeni 1236-2554 mg/kg ile potasyumdur ve onu magnezyum (40.1-77.4 mg/kg), kalsiyum (25.6-93.6 mg/kg) ve sodyum (19.6-99.6 mg/kg) izlemektedir. K/Na oranı 21.2-80.9 arasındadır. Elektriksel iletkenlik ise 0.82-1.82 mS/cm arasında değişmektedir. Çam balının toplam asitliği 17.98-35.59 meq/kg, prolin miktarı ise 301-977 mg/kg arasında bulunmuştur. Hasat yılına göre örneklerin glukoz, sakkaroz ve maltoz miktarı ile elektriksel iletkenliği arasındaki farklar istatistik olarak önemli (P>0.01) bulunmuştur. Buna karşılık nem, fruktoz, kül, potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, prolin miktarı ve ayrıca toplam asitlik açısından farklar hasat yılına göre önemli değildir (P<0.01)

Topics: Pine honey, chemical composition, sugar profile, mineral profile, acid profile, authenticity control, Çam balı, kimyasal bileşim, şeker profili, mineral profili, asit profili, gerçeklik kontrolü, Food processing and manufacture, TP368-456
Publisher: Association of Food Technology, Turkey
Year: 2015
OAI identifier: oai:doaj.org/article:18e351cfd42a4e63ae41d1dac4f437ea
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1309-6273 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-3070 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/gidade... (external link)
  • https://doaj.org/article/18e35... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.