Article thumbnail

Organization and Realization of the Market Research in Sports Establishments

By Надія Карабанова, Анатолій Карабанов and Тетяна Суворова

Abstract

У статті розкрито організацію та проведення маркетингового дослідження керівництвом спортивних установ, обґрунтовано суть маркетингових досліджень у спортивних організаціях. Розкрито аспекти застосування маркетингового підходу в діяльності спортивних установ. Визначено ступінь використання маркетингу в організаційно-управлінській діяльності спортивних установ. Установлено труднощі та можливі наслідки від використання маркетингу в діяльності спортивних установ. Показано, що маркетингові дослідження в спор- тивній установі повинні ґрунтуватися на використанні комплексу методів, які дають змогу визначити ефек- тивність їхньої діяльності. Відсутність фахівця з маркетингу в органах управління фізичною культурою й спортом є однією з головних перешкод для ефективного функціонування спортивних установ на ринку фіз- культурно-спортивних послуг. In this article organization and realization of the marketing research by leaders of sports organizations, it is revealed the essence of marketing studies in sports organizations. It is revealed the aspects of usage of the marketing approach in the activities of sports organizations. The degree of usage of marketing in organizational and managerial activity of sports organizations is revealed. Difficulties and possible effects of marketing usage in activity of sports establishments are discovered. It is shown, that marketing research in a sports establishment should be based on the use of complex methods, which permit to determine their effectiveness. Absence of a specialist in marketing in management bodies of physical education and sport is one of the main problems for the efficient functioning of sports establishments on the market of physical culture and sports services

Topics: маркетинг, спортивний маркетинг, комерціалізація, реклама, концесія, ринок, послуга, маркетингові дослідження
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Year: 2014
OAI identifier: oai:esnuir.eenu.edu.ua:123456789/7460
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://esnuir.eenu.edu.ua/hand... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles