Article thumbnail

Lots of socks 365 days a year : A qualitative literature analysis on how children with disabilities are portrayed in four different picture-books aimed at children in pree-school age

By Susanne Husberg

Abstract

  Syftet med denna kvalitativa litteraturanalys var att undersöka hur neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i förskoleåldern. Resultatet av analysen visar att tre av bilderböckerna skildrar både negativa och positiva aspekter av funktionsnedsättningen, med ett visst fokus på de positiva. I dessa tre bilderböcker kretsar även handlingen kring funktionsnedsättningen, som är det primära i berättelsen. I en av de fyra bilderböckerna skildras funktionsnedsättningen enbart på ett positivt sätt. I denna bilderbok kretsar dock handlingen kring något helt annat än själva funktionsnedsättningen, som inte är det primära i berättelsen. Analysen visar även att funktionsnedsättningen är mest tydlig i bilderböckernas text, och att bilderböckerna skiljer sig åt gällande estetisk utformning.The purpose of this qualitative literature analysis was to examine how neuropsychiatric and intellectual disability is portrayed in four different picture-books aimed at children in pre-school age. The results of the analysis show that three of the picture-books portrays both positive and negative aspects of the disability, with a certain focus on the positive ones. In these three picture-books, the disability is also the primary in the story. One of the four picture-books only show the positive sides of the disability. However, in this picture-book the disability is not the primary in the story. The analysis also show that the disability is mostly noticeable in the text of the picture-books, and that the picture-books are different regarding their aesthetic design

Topics: disability, children's literature, picture-books, autism, ADHD, Down syndrome, pre-school, Nikolajeva, Bergström, Lannerberth, Carlsson, Rydell, funktionsnedsättning, barnlitteratur, bilderböcker, autism, ADHD, Downs syndrom, förskola, Nikolajeva, Bergström, Lannerberth, Carlsson, Rydell, Pedagogical Work, Pedagogiskt arbete, General Literature Studies, Litteraturvetenskap
Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:kau-66326
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.