Article thumbnail

The Role of Culture in Business Transaction: Implications for Success in Trans-Geographical Settings

By Yvonne Margarita Mandri-Bossart

Abstract

De afgelopen twee decennia heeft een buitengewone toename van communicatie en interacties plaatsgevonden tot op niveaus die de mensheid nog nooit eerder heeft ervaren. De prevalentie van technologie en een betere toegang tot informatie, meer reizen, toerisme en recreatieve activiteiten impliceren dat mensen, zelfs in nog opkomende economieën, zich meer bewust zijn van andere culturen en hun bijbehorende activiteiten. Globalisering betekent een toename van uitwisselingen, stromen van informatie en kapitaal over de hele wereld. Ongeacht of iemand een voorstander van globalisering is of niet, het is onwaarschijnlijk dat deze 'verwevenheid' in de komende decennia zal afnemen. Op zakelijk vlak zullen steeds meer bedrijven de uitdagingen van de trans-geografische en transculturele interacties moeten aangaan. Begrijpen hoe zakelijke transacties effectiever kunnen worden gemaakt, wordt een belangrijk concurrentievoordeel. Voortbouwend op gevestigd onderzoek naar cultuur op individueel niveau, wordt in dit boek de invloed van blootstelling van mensen en bedrijven aan verschillende culturen beoordeeld, om praktische en pragmatische inzichten te bieden, met als doel om conflicten te vermijden en dergelijke transgeografische en transculturele zakelijke uitwisselingen te verbeteren. Dit proefschrift onderzoekt hoe cultuur ook invloed heeft op management, leiderschap en machtsverhoudingen, en concludeert dat leiderschapstijlen contextafhankelijk zijn, evenals de manier waarop macht wordt uitgeoefend in een bepaalde situatie. Omdat we ons bezighouden met culturele zakelijke uitwisselingen, kijken we natuurlijk naar de twee betrokken partijen: de afzender (meestal de initiatiefnemer van de uitwisseling) en de ontvanger (ontvangt en interpreteert de boodschap). Het is vanwege deze 'interpretatie' dat potentiële conflicten of misverstanden kunnen optreden. Het begrijpen van culturele verschillen moet echter gebaseerd zijn op rigoureuze modellen en niet op anekdotische informatie. Een overzicht van bestaande literatuur belicht specifieke culturele aspecten die van invloed kunnen zijn op bedrijven en hun managers. Sommige onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op leiderschap en macht als gebieden die eerder conflicten veroorzaken. Bovendien zijn de kwaliteiten die een goede leider maken in een bepaalde cultuur niet noodzakelijk ideaal in een andere situatie. Dit boek onttrekt zich aan deze kennis en presenteert 'culturele conflictindicatoren'. Dit zijn zaken die van cruciaal belang worden geacht om te begrijpen hoe potentiële conflicten kunnen ontstaan ​​bij culturele uitwisselingen en, nog belangrijker, hoe deze te vermijden. Gezien het aantal problemen, worden drie casestudy's gebruikt om de terugkerende culturele uitdagingen te beoordelen. Dit hielp bij het identificeren van negen culturele conflictindicatoren die werden geïntegreerd in een beoordelingskader dat het Cultural Conflict Framework of 'CC Framework' wordt genoemd. Dit wordt toegepast in een vierde case study. Het boek introduceert het begrip 'culturele competentie' op zowel individueel als bedrijfsniveau, wat suggereert dat dit het vermogen is om transculturele problemen in trans-geografische bedrijfssituaties succesvol aan te pakken door specifieke bekwaamheden aan te moedigen die verder gaan dan het type en de structuur van een organisatie. Pragmatisch gezien erkent het dat het identificeren van culturele conflicten afhankelijk is van iemands beoordeling van het potentieel voor conflict in een bepaalde zakelijke uitwisseling, daarom kan men individuele vooroordelen en de specifieke culturele achtergrond bij het uitvoeren van dergelijke beoordelingen niet ondergraven. Ten slotte beveelt het aan dat het niet voldoende is om zaken transografisch te willen doen; dit moet gepaard gaan met passende financiële, personele, data-, planning-, menselijke en andere middelen die het bedrijf tot een succes maken. Binnen dit kader is de rol van individuen met een passend cultureel bewustzijn en instrumenten om hiermee om te gaan essentieel. Yvonne Mandri-Bossart is een Zwitserse die sinds 2012 in Singapore woont en haar jeugd in Mexico heeft doorgebracht. Ze heeft in zeven landen en op drie continenten geleefd. Ze heeft een Master's Degree in Business Administration van Oxford Brookes University, Engeland en een diploma in Commerce van de Marketing and Business School Zurich (MBSZ) in Zwitserland

Topics: To be checked by Faculty
Publisher: University of Groningen
Year: 2018
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • https://pure.rug.nl/ws/oai (external link)
  • https://pure.rug.nl/ws/files/5... (external link)
  • https://pure.rug.nl/ws/files/5... (external link)
  • https://www.rug.nl/research/po... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.