Article thumbnail

Archeologisch bureau- en booronderzoek GOS N-421/N-733 aan de Dijkhoevestraat te Spijk, gemeente Rijnwaarden (GE)

By GJ De Roller

Abstract

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied op de stroomgordel van Herwen ligt. Deze afzettingen komen naar verwachting vanaf circa 1,5 m-mv voor. Het onderzoeksgebied is de laatste 200 jaar als boomgaard in gebruik geweest tot het in de 2e helft van de 19e eeuw binnen het terrein van een steenfabriek komt te liggen. Bij een intacte bodem kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de perioden ijzertijd-Romeinse tijd en middeleeuwen-nieuwe tijd. Uit het booronderzoek blijkt dat binnen de te verstoren diepte afzettingen van de stroomgordel van Herwen voorkomen. Deze afzettingen komen vanaf 2 m-mv voor en kunnen archeologische resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd bevatten. In de hierop liggende kronkelwaardafzettingen van de Rijn kunnen vanaf 0,7 m-mv watergerelateerde resten voorkomen uit de periode middeleeuwen-nieuwe tijd. De verstoringen door de aanwezige kabels en leidingen zijn beperkt van omvang. Boring 5 is geheel verstoord en boring 6 is tot 1,8 m-mv verstoord. Hier hebben in het verleden werkzaamheden aan de gasleiding plaatsgevonden. Boring 1 kon niet worden gezet omdat het terreindeel niet toegankelijk was vanwege de sterke begroeiing en een hekwerk en er op alternatieve locaties leidingen lagen. Boring 4 is gestaakt vanwege een ondoordringbare laag met baksteenafval

Publisher: MUG Ingenieursbureau
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.