oaioai:zbc.uz.zgora.pl:16088

Przyczyna Górna (kościół św. Jerzego) - dzwon (datowanie 1732 r.)

Abstract

W CIP z błędnym numerem 226 wynikającym z pomyłki w zapisie 1723 zamiast 1732. Powinien być pod nr 241

Similar works

Full text

thumbnail-image

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (Digital Library of Zielona Gora)

Provided original full text link
oaioai:zbc.uz.zgora.pl:16088Last time updated on 9/2/2013

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.